X

Kapalı Devre Televizyon (CCTV) Sistemleri güvenlik sektöründe en çok tercih edilen ve en yaygın olarak kullanılan izleme ve kayıt yapma amacı ile oluşturulan sistemlerdir. Tek veya çok merkezden bir ya da birden çok bölgenin canlı izlenebilmesini, kayıt ve görüntü analizlerinin yapılmasını sağlar.

CCTV Sistemleri güvenlik alanında 3  temel amaca hizmet etmektedir.
1- CAYDIRICI: İstenmeyen olaylara karşı caydırıcılık fonksiyonunu yerine getirmek,
2- ÖNLEYİCİ: Zamanında müdahale sağlamak ve sorun ortaya çıkmadan müdahalede bulunulmasını sağlamak.
3- AYDINLATICI: Herhangi bir olay sonrası teşhis ve tespit imkânı elde edebilmektir.

Fakat son yıllardaki özel yazılımlar sayesinde CCTV sistemler sadece yukarıda saydığımız 3 genel güvenlik fonksiyonu değil, şirketlerin operasyonel faaliyetlerinde düzenleyici, yardımcı ve istatiksel raporların çıkarılması gibi uygulamalarda kullanılmış ve inanılmaz başarılı sonuçlar kazanılmıştır.

Örneğin büyük bir otoparkta araç giriş noktası ne olursa olsun CCTV plaka tanıma sistemi sayesinde tek operatörle tüm otopark işletilebilir. Yada bir fabrikada üretim bandında üretimi yapılan ürünleri gözetleyen yüksek çözünürlüklü bir kamera, üretiminde en küçük fiziksel hata bulunan ürünü tespit ederek diğer ürünlerden ayrışmasını sağlayabilmektedir. Yorulmadan, hata yapmadan. Kamera sistemleri sağladığı daha nice kolaylıkları ve güvenlik çözümleri açısından önem taşır.

CCTV sistemler günümüzde evimizden küçük yada büyük işyerlerine, özel / toplu taşıma araçlarından çevre güvenliğine , toplumsal olayların takibinden fabrikaların otomasyon üretim bantlarındaki özel görevlere , kişi ve araç tanımlamalarından kişi sayma sistemlerine kadar onlarca değişik uygulamalarda başarılı bir şekilde çalıştırılmaktadır.

BioBilişim, CCTV sistemlerinde markalardan bağımsız, müşterilerinin  isteğine göre en uygun ürünü ve çözümleri sunarak, müşteri odaklı   çalışmayı ve hizmette fark oluşturmayı amaç edinmiştir.

1 2 3 BİoBilişim_Bionet_Kameraİzleme_Room