X

Kapalı bir alanın, binanın güvenliğinden bahsediyorsak yangın algılama ve ihbar sisteminden daha önemli daha değerli bir önlem yoktur diye düşünüyoruz. Çünkü yangın felaketi can ve mal kaybına direkt kasteden, sinsice başlayıp acımasızca yayılan bir büyük felakettir. Ne yazık ki ülkemizde Yangın sistemlerine gereken önem ve değer verilmemektedir. Birçok işletme Cctv, geçiş kontrol yada hırsız alarm sistemlerinden birini yada birkaçını kullanmakla birlikte en kuvvetli ve acımasız düşman yangın tehlikesine karşı zayıf tedbirler almaktadırlar. Oysa yangın sistemleri diğer bütün güvenlik sistemlerinden çok daha önemli ve sadece mal değil cankurtaran bir önlemdir.

YangınAlgılamaDedektör

Yangın algılama sistemleri, saha elemanlarının yangını en erken seviyede algılayıp ihbar vermesi vasıtası ile yangına çabuk müdahale imkânı sağlar, mal ve can güvenliğini arttırır. Sistem, yangını başlangıç aşamasında algılayacak çeşitli özellikteki dedektörler, algılanan yangının değerlendirmesini yapacak ve gerekli olan yerleri uyaracak kontrol paneli ve sesli veya görsel uyarı cihazlarından meydana gelir.

Yangın algılama ve ihbar sisteminin kurulması ayrı bir uzmanlık ve değerlendirme gerektiren konudur. Dedektörlerin yerleşimi, ortama göre doğru tipteki dedektörün seçimi, montaj yerleri, ortamda oluşabilecek hava akımları gibi birçok hayati önemdeki kriter yangın sistemlerinin etkin çalışmasında dikkat edilmesi gereken hususlardır. Bu sistemi kullananlar yılda en az 2 kez sistemin test / bakımını yaptırmalıdırlar.

Yangın Algılama Sistemleri çalışma prensiplerine göre Konvansiyonel ve Adresli Yangın Sistemleri olmak üzere 2 kategoride üretilmektedir. Konvansiyonel sistemler  küçük ve orta ölçekli sistemlerdir. Bu yapıda sahadaki dedektör/buton vb. uç elemanlar bölgelere ayrılmıştır. Her bölgeye ortalama 20-30 arasında yangın dedektörü bağlanabilir. Bir dedektör alarm verdiğinde ,bağlı bulunduğu bölgeden bize alarm sinyali ulaşır. Fakat hangi detektörden alarmın geldiğini anlamak için ilgili bölgedeki tüm dedektörler kontrol edilmelidir.
Adresli sistemler ise daha teknolojik bir yapıya sahip olup, yangın paneline bağlanacak her dedektör/sensörün kendisine ait kimliği vardır. Yani dedektörler ilk kurulumda nerede olduğunun tanımı yapılır ve bize bir alarm ilettiğinde noktasal yer tespiti yapmamızı sağlar. Bu sebeple büyük ve karmaşık kompleks yerlerde adresli sistemler tercih edilmektedir.
BioBilişim, yangın ihbar sistemlerinde keşif, proje, kurulum ve periyodik bakım hizmetleri vermektedir.