X

Hükümlü Parmak İzi Takip Yazılımının amacı, hükümlülere atanan aylık denetim günlerinde istenilen karakolda belirlenen saatte bulunup bulunulmadığının kontrolünü sağlamaktır.

Atanan çizelge üzerinden, Atama Zamanı Dışında Okutanlar, Hiç Okutmayanlar(Yoklamaya Gelmeyenler) ve Sorunsuz bir şekilde okutan hükümlülerin raporlarının alınması mümkündür.

1.Okutma Planı Çizelgesi
Bu işlemler kullanıcı tarafından sadece bir kere yapılacak işlemlerdir. Okutma yapılacak günler seçilir ve hangi saatler arasında istenilen lokasyonda parmak izi okutması yapılır ise geçerli olacağının belirlendiği ekran da denilebilir.

2.Hükümlü Okutma Atama Çizelgesi
Hükümlünün hangi tarihler arası Hangi Okutma Planının geçerli olacağı Ekrandır.
Alınan Raporlar bu Çizelge üzerinden Analiz Edilmektedir.

3.Raporlama
Atanan Okutma Planlarına Hükümlünün ne kadar takip uyduğunun yoklamasının yapıldığı ekrandır.