X

Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajı sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynağıdır. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiş, iyi eğitim almış, konusunda uzman kişilerin doğru işi yapmalarını sağlayacak yazılımların, firmalarda insan faktörü başarı grafiğini yükseltmede belirleyici olacaktır.

Saat ücretli çalışan personelin bordroya esas ücretlerini belirlemek üzere net çalışma saatlerini oluşturur.
Personelin yıllık izin, fazla mesai ve diğer ücretli / ücretsiz tüm izin kayıtlarının takip edilmesini sağlar
4857 iş kanuna göre otomatik haftalık denkleştirme yapar

Puantajı yapılan tüm personellerin, istenilen formatta rapor alınmasını sağlar.

 • İşletmenin yapısına göre, şirket, bölüm, birim, işletme, alt bölüm kavramları tanımlanabilir.
 • Personele ait firma, çalışma, özlük bilgileri ve kullanıcı tarafından tanımlanabilen 30 adet ek kırılım noktası içermektedir. Girilen tüm bilgilerle sorgulama işlemi yapmak mümkündür.
 • Her türlü çalışma düzenine uyabilecek çalışma türleri oluşturulabilir.
 • Aylık ve yıllık çalışma planları yapma imkânları sunar.
 • Farklı çalışma ve ücretlendirme sistemine sahip ayrı çalışma grupları oluşturulabilir. İdari Grup, Mesaili Grup, Vardiyalı Grup vb.
 • Personelin çalışma düzenine göre posta ve dönerli vardiyalar tanımlanabilir. Alternatif vardiya tanımlandıktan sonra,  program personellin giriş çıkış saatine uygun vardiya otomatik değiştirir. Personellere toplu posta atanabilir.
 • Giriş-çıkış Raporları, geç gelenler, erken çıkanlar, izinliler, mesai yapanlar, devamsızlar gibi çeşitli takip ve raporlamalar alınabilir.
 • Personelin her türlü izin durumu PDKS programı üzerinden tanımlanabilir.
 • Ücretsiz, ücretli, yıllık izinler tanımlanıp, istenilen tarihler arasında raporlamaya dönüştürülebilir.
 • Silinen veya işten ayrılan personellerin tüm geçmiş hareketlerine ulaşma imkânı vardır.
 • Personelin kart basmayı unuttuğu durumlarda giriş çıkışlarda manuel düzeltme yapılabilir.
 • Her türlü izin tanımlanabilir.
 • Personele ait çalışma bilgileri, kart numarası, departman bilgileri, idari bilgileri girilebilir , puantaj işlemine dahil olan personelin ayrımı , fazla mesai alması istenilen personelin ayrımı sağlanabilinir.
 • Günlük Puantajda, personellerin tüm hareketleri ayrıntılı şekilde gösterilir ve ne kadar çalışmış, ne kadar mesaisi var, aldığı izinleri ayrıntılı şekilde çalışma tiplerine göre dağılımlı gösterilir  ve üzerinde   gerekli  tüm işlemleri yapabilmenize olarak sağlar,  buradaki veriler  Excel’e aktarımı yapılarak  gözlem ve kontrol yapılabilinir.
 • Aylık puantajda, ay içerisindeki normal çalışmaları, fazla mesaileri,  eksik mesaileri vb. kolonlarda toplamlı olarak gösterilir  ve Excel’e aktarım yapılabilinir.
 • İstenilirse, personele onaylı fazla mesai girişi yapılabilinir.
 • Raporlarda, işe gelmeyen, geç gelen,  erken çıkan,  izinli personelleri, personellerin hareketlerini  ayrıntılı şekillerde  döküman  alınabilinir  ve mevcut olan raporlar dışında  kullanıcının isteğine göre esnek  rapor hazırlanabilir
 • Haftalık tatil hakediş koşulu tanımlanabilir. Bu koşul gün veya saat olarak belirtilebilir..
 • Raporlada, kişi bazlı, yada departman bazı toplam teorik çalışmasını, filli çalışmasını gösteren ayrıntılı çalışma raporu alınabilir ve verimlilik analizi yapılabilir.
 • Aylık Çalışmasına göre kişilerin çalışma saatleri hesaplanır.
 • Programda kullanıcı bazında istenilen ekranların kullanılması, istenilen departmanlarının gösterilmesi gibi yetkiler verilebilir.
 • Personelin geçiş zamanları program üzerinden değiştirilebilir. Yapılan tüm değişiklikler, asıl bilgilerle birlikte saklanır, gerekli olunca tekrar gerçek saat bilgilerine ulaşılması sağlanır.
 • Puantaj tablosundan, diğer bordro ve insan kaynakları programlarına bilgi transfer edilmesi mümkündür.