X

Projelendirilen sistemin tasarlandığı hali ile uygulanması safhasında da Bio Bilişim işletmeleri yalnız bırakmaz. Sistem ne kadar iyi düşünülmüş olsa da uygulaması doğru yapılmamışsa bir anlam taşımayacaktır.

Projenin gerektiği kalitede, hak ettiği ürün ve teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilmesi sunduğumuz tamamlayıcı ve başarıyı getiren hizmetlerden birisidir.

Bio Bilişim’ in ürettiği tam entegre çözümler ile sistemlerdeki hata payı minimize edilmekte, işgücünden tasarruf sağlanmaktadır.

Güvenlik sistemindeki geçiş verileri alınarak PDKS yazılımı üzerinde puantajı yapılabilmekte ve SAP, Oracle, Ax, Logo, IFS vb. bordro yazılımlarına otomatik olarak aktarılabilmektedir. Benzer şekilde başka bir sistem üzerinden iş akti sonlandırılan personelin tüm geçiş yetkileri otomatik olarak geri alınabilmektedir.

İlgili Entegrasyon aşamaları aşağıda sırası ile belirtilmiştir.

  • Firmanızca kullanılan İnsan Kaynakları yazılımı tarafımıza personel bölüm, özlük ve izin bilgilerin yer aldığı bir Web servis ve ya SQL View oluşturmaları gerekmektedir
  • Bionet Personel Yönetim yazılımı ilgili insan kaynakları yazılımı ile entegrasyonu sağladıktan sonra aşağıdaki SAP entegrasyonlarını sağlayacaktır.

 

1.Personel Yönetim Entegrasyonu

  • İnsan kaynaklarına girilen bir personelin Sicil unique olmak üzere Ad, Soyad, bölüm, departman, birim vb., başlangıç tarihi alanları bionet tarafından alınarak kartlı geçiş sistemde oluşturmaktadır.
  • A1 Opsiyonel olarak personele standart yetki atanabilir (Örn: Turnikeler yetki – yemekhane yetki vb.)
  • A2 Opsiyonel olarak personele departman ve bölümlere göre yetki atanabilir, (Örn: Departmanı Bilgi işlem personellerine (Turnikeler Yetki, Yemekhane Yetki, Bilgi İşlem Kapıları Yetki) (Örn: Departmanı İnsan Kaynakları Olan personellere (Turnikeler Yetki, İnsan Kaynakları Kapıları Yetki)
  • A3 Opsiyonel olarak personeller kendi içerisinde gruplandırılabilir (Örn: Personel – Tedarikçi –Stajyer)
  • Kartlı geçiş sisteminde oluşturulan personellere güvenlik departmanı kart numarası girdikten sonra ilgili personeller geçişlerini sağlayabilecektir.
  • İnsan Kaynakları bir personelin kendi sistemlerinden iş hakkını sonlandırdığında bu personel otomatik olarak kartlı geçiş sisteminden silinir hale gelecek ve olası bir güvenlik açığını engelleyecektir.

2.Personel İzin Entegrasyonu

  • İnsan kaynakları yazılımına bir personelin izin bilgisi girildiğinde, Bionet tarafından alınacak günlük, aylık ve ya haftalık raporlarda ilgili personel o gün Mazeretsiz olarak gelmedi değil de, atanan izin adı görülecek şekilde son kullanıcıya raporlama yapılacaktır.

3.Personel İzin Entegrasyonu

  • İnsan kaynakları yazılımına personellerin ham hareket, günlük, aylık çalışma, fazla, eksik, dışarıda çalışma süreleri istenilen şekilde günlük ve ya anlık olarak ilgili insan kaynakları yazılımına aktarılabilmektedir