X

İşletme boyutu büyüdükçe yemekhane daha önemli bir maliyet noktası olmaya başlar ve her önemli maliyet noktasında olduğu gibi iyi denetlenmesi firmalar açısından tasarruf, zaman ve ekonomik kazanım için bir gerekliliktir. Bu noktada bizim çözümümüz firmalara yemekhanelerinde bu bilgiyi sağlamaktadır.

Kamu kurumlarına getirilen en son yönetmelik ve tasarruf tedbirleri ile uyumlu olarak çözümlerimiz entegre edilmiştir.
Yemekhane yazılımımız ile yemekhane giderlerini kolayca hesaplamak için, toplam yenen yemek miktarı raporlanmaktadır.

Yemekhane hizmetinden yararlanan kişilerin bilgilerini gösteren, tanınan haktan daha fazla yararlanmaya çalışan veya bu hizmetten yararlanmaması gereken kişiler için önlemler alınabilir.

Özellikle yemek hizmetini dışarıdan satın alan ve kişi başına ödeme yapılan firmalarda kontrolü sağlamak açısından son derece kesin çözümlü bir sistemdir.

  • İşletme yemekhanesinde yenen, fatura edilen veya edilmesi istenen net yemek sayısının raporlanması sağlanır.
  • Turnikelerde sıra içerisinde birden fazla kart okumalarla ilgili analizler yaparak net yemek sayısını raporlar.
  • Fabrikalar için Maliyet merkezi bazlı, Taşeron yemekhane için firmaya kesilecek fatura rakamını ve şirketinizde çalışan taşeronlardan hangi firmanın ne kadar yemek yediğini raporlar.
  • Gün içerisinde alınan yemek sayısı,
  • Vardiya seçimi ile yenen yemek sayısı
  • Birden fazla yemekhane var ise, yemekhane bazında yenilen yemek sayısı
  • Kişi bazlı günlük, haftalık, aylık ve yıllık yemek yeme adedi raporu alınabilir.
  • Firma bazında günlük, aylık, yıllık yemekhane de yenen yemek sayısı raporlanır.